MatriXmethode

matrix-methodeMatriXmethode van Ingrid Stoop

De MatriXmethode is en snelle en effectieve methode die kan in gezet worden bij concentratieproblemen, emotionele, sociale en/of mentale problemen.

We hebben onszelf vaak een strategie aangeleerd die niet optimaal werkt. Door je eigen strategie onder de loep te nemen en te vervangen, ontstaat er weer ruimte en rust in het hoofd en lichaam. In een vol hoofd is het lastig om informatie op te nemen en te verwerken.
Via de MatriXmethode maak je het hoofd weer schoon en ruim je het op. Je bedenkt zelf een goede strategie om de informatie op te slaan. Kinderen die moeite hebben met lezen, rekenen of tafels kunnen met de MatriXmethode ook effectief geholpen worden.

Mensen (jong en oud) die last hebben van mentale, emotionele en/of sociale problemen hebben veel baat bij de MatriXmethode. Denk hierbij aan diverse soorten angsten, boosheid, dwangmatige -en beperkende gedachten.
Elke ervaring en gebeurtenis is gekleurd door beelden, gevoelens, gedachten en geluiden. De ervaring kunnen we niet ongedaan maken, wel kunnen we de beleving van het trauma of ervaring neutraliseren.
Deze methode kun je heel goed thuis ook hanteren. Het doel is dan ook om de zelfredzaamheid van zowel kinderen als volwassenen te vergroten.