Systemisch werk (opstellingen)

systemisch-werkIs een vorm van therapie, die momenteel enorm in opkomst is. Bert Hellinger, een psychoanalyticus heeft deze vorm ontwikkeld.
Hij ontdekte dat gebeurtenissen binnen een familie gevolgen heeft voor de latere leden van die familie.
Letterlijk betekent ‘systemisch werken’

“het aan het licht brengen van dynamieken in het systeem van herkomst”

Als mens maken we allemaal deel uit van een systeem. Dat kan familie, gezin, school, kerk, je werk, vrienden, noem maar op.
Familie gebeurtenissen kunnen een enorme invloed hebben op onze kinderen en op onszelf. Deze gebeurtenissen kunnen ontstaan zijn zowel in het gezin van herkomst als bij onze voorouders mogelijk van meerdere generaties terug.

Als volwassene of een kind kan je zonder dat je er bewust van bent, allerlei onverwerkte zaken met je meedragen.
Denk hierbij aan een overlijden, Lichamelijk of psychisch geweld, verwaarlozing, abortus, zelfdoding, een (oorlogs)trauma, (im)materieel verlies, onverwerkte emoties, enz.
Dit kan zo’n zware last zijn, dat het kind of een volwassene hier letterlijk en/of figuurlijk onder gebukt gaat met allerlei problemen van dien.
Via deze problemen of gedrag vraagt het familiesysteem onbewust om iets zichtbaar te maken, zodat oude pijnstukken van ouders of voorouders geheeld mogen worden.

Soms kan een opstelling in een groep te onveilig voelen of speelt er zoveel, dat het beter is om een individuele opstelling te doen. Ik werk dan met vloer ankers en/of met speciale poppetjes.